"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Bibliotheek

UGent / Milieu- en Ruimtebeheer

Artikels / rapporten / handleidingen
www Maes, T.,Van Eetvelde, G., De Ras, E., Block, C., Pisman, A., Verhofstede, B., Vandendriessche, F. and Vandevelde, L., Energy management on industrial parks in Flanders. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15, vol. 4: 1988-2005.
www Block, C., Van Praet, B., Windels, T., Vermeulen, I., Dangreau, G., Overmeire, A., D'Hooge, E., Maes, T., Van Eetvelde, G. and Vandecasteele, C., Toward a Carbon Dioxide Neutral Industrial Park. Journal of Industrial Ecology, 2011, 15: 584-596. doi: 10.1111/j.1530-9290.2011.00355.x
www Van Eetvelde, G. and Moentjens, K., Groen op duurzame bedrijventerreinen, In: Ecologisch groenbeheer door sociale economie: groene vingers voor een groene economie. Greet Castermans, Editor. Vosec 2010. Deel 7, 40p.
pdf bestand Van Zwam B., Van Eetvelde G., Marcinkowski A., Doniec A., Block C., Vandecasteele C., Scanning of the Sustainability of Polish and Romanian Eco-Industrial Parks, 2009, 166p.
pdf bestand Allaert, G. en Van Zwam, B., Kosten en baten van de aanleg, uitgifte en het beheer van lokale bedrijventerreinen, 2009, 19p.
pdf bestand Van Eetvelde, G. en Delange, E., Juridische voorstudie van interbedrijfssamenwerking op industriezones, 2004, 62p.
pdf bestand Van Eetvelde, G. en Delange, E., Bedrijvenparken: duurzaamheid wint terrein, Het ingenieursblad, 2004, 3, p.45-49.
www Van Eetvelde, G. et. al., Groeiboeken Duurzame BedrijvenTerreinen - juridisch, economisch, ruimtelijk en technisch bekeken, 2005.
pdf bestand JERT: Duurzaamheid over de bedrijfsgrens heen: bedrijfsexterne milieuzorg en competitiviteit, Ecotips (06/1) Februari-Maart 2006,p.54-55.
pdf bestand Van Eetvelde G., Deridder K., Segers S., Maes T. and Crivits M., Sustainability scanning of eco-industrial parks, 11th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) Basel, June 20-22, 2007.
pdf bestand Maes T., Van Eetvelde G., Cluster opportunities for business eco-mobility, 8th FIrW PhD Symposium, December 5, 2007.
pdf bestand Vandecasteele, C., Van Caneghem, J., Block, C., Van Eetvelde, G. & Van Hooste, H. (2007) Industrie: Eco-efficiënter produceren met toenemende aandacht voor milieuzorg en duurzaamheid. In: Mira-T 2007. Milieurrapport Vlaanderen: Focusrapport '07. VMM / Lannoo Campus. 40-65.
pdf bestand Van Eetvelde, G., van Zwam, B., Maes, T., Vollaard, P., De Vries, I., Tavernier, P., D'Hooge, E., Geenens, D., Verdonck, L. & Leynse, L. (2008). Praktijkboek duurzaam bedrijventerreinmanagement. ecoTips/Vanden Broele Uitgeverij. 117p.
pdf bestand van Zwam, B., Van Eetvelde, G., Maes, T. en Van Steelandt, W. (2008), Vlaamse bedrijven werken meer samen, Bedrijventerrein #5, september 2008, p. 52-53.
pdf bestand van Zwam, B., Van Eetvelde, G., Maes, T. en Van Steelandt, W. (2008), Vlaamse bedrijven werken meer samen (incl. bijlagen), Bedrijventerrein #5, september 2008, p. 52-53.
pdf bestand Maes, T., Van Eetvelde, G., van Zwam, B. & Ploos van Amstel, W. (2008), Parkmanagement: Living-apart-together, Logistieke samenwerking als remedie voor de logistieke sector? Vervoerslogistieke Werkdagen 2008. p 171-182.
pdf bestand Van Dyck, B. (ed.), van Zwam, B., Brepoels, S., Breugelmans, M., Claeys, S., Drijvers, D., Geenens, D., Geirnaert, S., Haegeman, P., Mortier, R., Rosier, M., Stas, H., Van den Hende, M., Van De Woestyne, C., Vrancken, K. & Walters, S. (2008), Reststromen in de Gentse Kanaalzone: onderzoek naar mogelijkheden voor uitwisseling en valorisatie. Gents Milieufront. 65p.
Posters
pdf bestand Maes T., Van Eetvelde G., Vandevelde L. (2011). Industrial parks for CO2 emission reduction. 5th Strategic Energy Forum. A CO2-lean energy society by 2050, transition & business opportunities. May 11 2011, Brussels, Belgium.
pdf bestand Maes T. (2009). Carbon & energy management on eco-industrial parks. UGent Faculteit Ingenieurswetenschappen 10de Doctoraatssymposium. 9 december 2009, Gent.
Thesissen
pdf bestand Gevaert, L., Advies inzake economische stimuli voor bedrijvenclusters in het kader van duurzaam ondernemen, Universiteit Gent, 2005, 41p.
pdf bestand Verstraeten, B., Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus technologiepark Zwijnaarde, scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen optie technische bedrijfskunde, Universiteit Gent, 2005, 103p.
pdf bestand Van Butsele, S., Onderzoek naar het scheiden en verweven van functies op bedrijventerreinen in stedelijk gebied, scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van gediplomeerde in de aanvullende studies Gas Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent , 2006, 85p.
img/Thesis DBT kostenventilatie TB_0608.pdf Bottelberge, T., Studie van de kostenventilatie bij samenwerkingsacties door bedrijvenclusters, scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen optie technische bedrijfskunde, Universiteit Gent, 2006, 85p. (+ bijlage: lijst van geraadpleegde werken.)
pdf bestand Maes, T., Developments in transport: Sustainable solutions?, thesis civil engineering, Universiteit Gent, 2006, 4p.
Presentaties
pdf bestand Moentjens, K. (2011). Groenbeheer op bedrijventerreinen. Presentatie studiedag GRINT: groen op industrieterreinen, 27 oktober 2011.
pdf bestand Maes, T. (2011). Reductie van CO2-emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen door energiemanagement en energieplanning. Presentatie openbare verdediging doctoraal proefschrift, Universiteit Gent, 24 juni 2011.
pdf bestand Maes, T. (2011). Reduction of carbon emissions at industrial parks in Flanders through energy management and energy planning. Presentation public defence PhD Dissertation (English translation), Ghent University, June 24th 2011.
pdf bestand Van Zwam, B. (2009). Kosten en baten van de aanleg, uitgifte en het beheer van lokale bedrijventerreinen. 25 juni 2009.
pdf bestand Van Eetvelde, G., Maes, T. & van Zwam, B., 2008, Balancing eco-industrial parks, Innovation for Sustainable Production (i-SUP2008), 22 - 25 april 2008, Brugge.
pdf bestand Block, C., Van Eetvelde, G., van Zwam, B., Vandecasteele C. & Verbinnen B., 2008, Eco-industrial parks: a collaboration between Flanders, Poland and Romania, NATO/CCMS Pilot Project on Clean Products and Processes, 5 mei 2008, Berlijn.
pdf bestand Maes, T., Van Eetvelde, G. & van Zwam, B., 2008, Parkmanagement op logistieke terreinen, Slotcongres Kwaliteitsontwikkeling Logistiek Centrum Hazeldonk-Meer, 30 mei 2008, Hazeldonk.
pdf bestand Van Eetvelde, G., Maes, T. & van Zwam, B., 2008, Bedrijventerreinen en CO2-neutraliteit: de praktijk, Bedrijventerreincongres, 2 oktober 2008, Oss.
pdf bestand Van Eetvelde G. & van Zwam B., 2009, Eco-industrial Parks, CSR Lunch Business & Society Belgium, 18 maart 2009, Gent.
Doctoraten
www Maes, T. (2011). Reductie van CO2-emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen door energiemanagement en energieplanning. Doctoraal proefschrift. Universiteit Gent. ISBN 978-90-8578-436-4
pdf bestand Maes, T. (2011). Reductie van CO2-emissies op bedrijventerreinen in Vlaanderen door energiemanagement en energieplanning. Presentatie openbare verdediging doctoraal proefschrift, Universiteit Gent, 24 juni 2011.
pdf bestand Maes, T. (2011). Reduction of carbon emissions at industrial parks in Flanders through energy management and energy planning. Presentation public defence PhD Dissertation (English translation), Ghent University, June 24th 2011.

MRB