"DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Onderzoeksgroep Milieu- en RuimtebeheerOnderzoeksgroep  MILIEU-  EN  RUIMTEBEHEER

Deze website is een kenniswebsite van de onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer (MRB) met betrekking tot de verduurzaming van bedrijventerreinen of 'Duurzame Bedrijventerreinen'. De groep situeert zich binnen de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke planning (AMRP), Vakgroep Civiele techniek (EA15), Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) van de Universiteit Gent.

Contactgegevens

Algemeen e-mailadres: mrb[at]UGent.be.
Website Onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer (MRB): www.dbt.ugent.be
Website Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP): www.planning.ugent.be

Prof. dr. ir. Greet Van Eetvelde

Coördinaten:

Greet Van Eetvelde
Vrijdagmarkt 10/301
9000 Gent
Greet.VanEetvelde[at]UGent.be

Algemene info:

Greet Van Eetvelde studeerde aan de Universiteit Gent. Ze behaalde in 1988 het diploma van landbouwkundig ingenieur Waters en bossen en in 1991 het diploma van ingenieur voor de Scheikunde en landbouwindustrieën, alsook de equivalente graad van ingenieur in de Milieusanering. Ze was werkzaam als wetenschappelijk medewerker en assistent aan het laboratorium voor Houttechnologie, FLTBW, en als guest scientist in Building Research Establishment in London, UK, alvorens te doctoreren in 1998. Als deeltijds hoofddocent aan de faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) leidt prof. dr. ir. Van Eetvelde de onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer (MRB), binnen de vakgroep Civiele techniek, afdeling Mobiliteit en ruimtelijke planning (AMRP). Na een parallelle loopbaan als hoofd van de milieudienst van de Universiteit Gent, is ze sinds 2007 aangezocht als directeur van het energiekennisplatform Power-Link en als CEO van het UGents wetenschapspark Greenbridge in Oostende, beide met focus op duurzame en hernieuwbare energie.

De onderzoeksgroep Milieu- en ruimtebeheer is gegroeid uit de synergie tussen milieu en ondernemen. MRB richt zich enerzijds op projectonderzoek inzake milieu- en welzijnsthemata, in ruime zin QHSSEE-themata (quality, health, safety, security, environment & emergency), en anderzijds op de studie van het collectief ondernemen en het management van bedrijvenclusters. De groep kenmerkt zich door zijn interdisciplinariteit, met name op vlak van toegepast-technologische deskundigheid, economisch-bedrijfskundige kennis, ruimtelijk-planologische competentie en juridische expertise. Hiertoe kan MRB bogen op een rijk curriculum van beleids- en terreinprojecten en een ruim gamma aan onderzoeksgroepen en expertisecentra waarmee de wisselwerking beleid-praktijk geoptimaliseerd wordt.

CV Bibliografie


*DBT: Duurzame bedrijventerreinen; JERT: Juridisch, economisch, ruimtelijk en technisch bekeken.
Naslagwerken: groeiboeken

dr. ir. Tom Maes

Coördinaten:

Tom Maes
Vrijdagmarkt 10/301
9000 Gent
T 09 331 32 59
F 09 331 32 69
T.Maes[at]UGent.be

Verantwoordelijkheden:

Dagelijkse leiding onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer
Energiemanagement en energieplanning op en voor bedrijventerreinen / in de ruimtelijke planning

Algemene info:

Tom Maes studeerde aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2006 het diploma van Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, minor Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Sinds 1 september 2006 maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer, waar hij de focus legt op het multidisciplinaire onderzoek van de planning, de ontwikkeling en het beheer van duurzame bedrijventerreinen. Tom behaalde de titel van Doctor in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning in 2011, met een onderzoek op de ontwikkeling van CO2-armere bedrijventerreinen door energiemanagement en energieplanning. Tom heeft op heden de dagelijkse leiding over de onderzoeksgroep.

CV Bibliografie

Karel Moentjens

Coördinaten:

Karel Moentjens
Vrijdagmarkt 10/301
9000 Gent
T 09 331 32 59
F 09 331 32 69
Karel.Moentjens[at]UGent.be

Verantwoordelijkheden:
Financieel-economische DBT*-thema's

Algemene info:
Karel Moentjens behaalde in 2007 het diploma van licentiaat in de Handelswetenschappen aan de Hogeschool Gent. Sinds 1 januari 2010 maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer, waar hij zich toelegt op de financieel-economische thema's aangaande het bedrijventerreinmanagement.

CV

ir. Jonas Timmerman

Coördinaten:

Jonas Timmerman
Vrijdagmarkt 10/301
9000 Gent
T 09 331 32 59
F 09 331 32 69
Jonas.Timmerman[at]UGent.be

Verantwoordelijkheden:
Technische en organisatorische implementatie van CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen

Algemene info:
Jonas Timmerman behaalde in 2005 het diploma van Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde aan de Universiteit Gent. Sinds 1 juni 2011 maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer, waar hij zich toelegt op de implementatie van CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen.

ir. Joke Vansteenbrugge

Coördinaten:

Joke Vansteenbrugge
Vrijdagmarkt 10/301
9000 Gent
T 09 331 32 59
F 09 331 32 69
Joke.Vansteenbrugge[at]UGent.be

Verantwoordelijkheden:
Technische en ruimtelijke onderzoek naar warmtenetten in Vlaanderen

Algemene info:
Joke Vansteenbrugge behaalde in 2010 het diploma van master in de Toegepaste Ingenieurswetenschappen Bouwkunde aan de Hogeschool Gent. In 2012 studeerde ze af als master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan Universiteit Gent. Sinds 15 november 2012 maakt ze deel uit van de onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. Ze onderzoekt de context en de haalbaarheid van warmtenetten in Vlaanderen.

MRB